FAQ questions-réponses

1) Waarom bent u niet ISO-gecertificeerd?

Onze onderneming is een KMO die negen personen tewerkstelt en die gebaseerd is op een familiale structuur.
Een goede handelsrelatie is niet altijd verenigbaar met de zware en vaak overdreven chicaneuze certificeringen in een kleine flexibele en zeer reactieve structuur.
Aangezien wij niet fabriceren, vervoeren of verwerken, hebben wij niet voldoende zicht om op dit moment deze ontwikkeling te onderschrijven.
Indien we gecertificeerd zouden zijn, zouden wij u regelmatig vragenformulieren moeten toesturen die u zou moeten invullen. Dat is nu niet het geval
De meeste van onze partners zijn echter wel gecertificeerd, of zijn bezig hun certificaat te halen.
Wij concentreren ons op de opvolging van de producten van onze partners ter plaatse.
Wij verzorgen ook controles, en deze vormen in de ogen van onze klanten ook onze verantwoordelijkheid.

2) Kunt u ons de conformiteitscertificaten van uw producten verschaffen?

Ja.
De meeste van onze klanten vragen ons de geschikte certificaten voor zeer specifieke producten.
Onze leverancierpartners zijn op de hoogte van de huidige en de toekomstige regelgeving in Europa.
Hiervoor staan wij garant.
/blockquote>

3) Waarom is via een importeur werken interessanter dan direct in een fabriek te kopen?

  • Als er zich problemen zouden voordoen, zijn wij op juridisch en commercieel vlak gemakkelijk bereikbaar omdat wij in Europa gevestigd zijn. Dit geldt met name voor de producten die uitsluitend uit Azië komen, zoals alle herbruikbare zakken in woven PP, TNT, polyester, PEVA enz.
  • Dankzij onze ervaring in de import, aankoop, internationale milieuregelgeving en formaliteiten in verband met douane, kunt u erop vertrouwen dat wij alle mogelijke logistieke problemen op een snelle manier afhandelen.
  • Voor diegenen die verpakkingen gebruiken voor persoonlijke doeleinden, zijn onze inkoopvolumes vaak veel groter dan uw importcapaciteit voor deze producten, waardoor wij vaak interessantere prijzen kunnen onderhandelen dan wanneer u zonder tussenpersoon zou importeren.
  • Wij financieren de aankopen en u geniet mee van de kredietfaciliteiten, wat in de meeste gevallen niet zo zou zijn als u rechtstreeks zou aankopen.
  • Wij bieden het product dat het beste bij u past, zelfs als dat uiteindelijk een ander blijkt te zijn dan wat u bij aanvang voor ogen had. Dat kan een fabriek zich zelden veroorloven, want over het algemeen spreekt u die aan voor een specifiek product.
  • Bijvoorbeeld: u zoekt een papieren zak, dus u zult geen fabriek aanspreken die zakken uit plastiek of maïszetmeel maakt… Dankzij onze globale visie kunnen wij u verschillende alternatieven voorstellen. De papierfabriek moet zijn eigen producten promoten en zal daarom enkel de negatieve punten van de andere producten aanhalen…

4) Stellen uw Aziatische fabrieken kinderen te werk?

Voor zover wij weten niet. Wij voeren hierop persoonlijk controles uit.
Onze kracht bestaat er net in om fabrieken te zoeken met een familiale structuur en/of die basiswaarden zoals eerlijkheid net als wij hoog in het vaandel dragen. Slechts met deze fabrieken kunnen wij samenwerken.
De fabrieken bestaan al sinds twee of drie generaties, en/of zijn financieel gezond.
We bezoeken regelmatig onze partners, die zich bewust zijn van de bezorgdheid van de Europeanen over dit zeer gevoelige onderwerp en we hebben nog nooit de aanwezigheid van kinderen waargenomen in verschillende niveaus van zowel de productie als de verpakking.

De kwestie kinderarbeid is een wereldwijd probleem dat op moreel en maatschappelijk vlak zeer complex is, waarbij zelfs grote Europese bedrijven in de textielwereld of de retailhandel bedrogen werden. Meer aandacht voor de certificaten dan voor de plaatselijke realiteit…
Geen enkel certificaat dat door een Aziatisch bedrijf geleverd is zal het vertrouwen, de kennis, het wederzijds respect en de regelmatige en persoonlijke aanwezigheid ter plaatse kunnen vervangen, en dat is de manier waarop wij werken.
We moeten ook steeds voorzichtig zijn vooraleer we positief zijn, maar laat ons zeggen dat wij met de tijd oprechte vriendschapsrelaties hebben opgebouwd met onze partners, en dat zij ons op een andere manier behandelen dan pure aankopers die geen waarde hechten aan de relatie, maar systematisch de aankoopprijs willen doen dalen zonder rekening te houden met de gevolgen voor de mensen…
Zij willen met ons samenwerken in volledige transparantie, omdat ze weten dat we in de eerste plaats goede producten kopen en wij bereid zijn om hiervoor een eerlijke prijs te betalen.

5) Worden de deadlines gerespecteerd?

Ja, want bij de bevestiging van de deadline houden wij altijd rekening met een haalbare veiligheidsmarge.
We volgen onze producties in de verschillende stadia op, en als er om wat voor reden dan ook een vertraging optreedt, brengen we de klant onmiddellijk op de hoogte.
We doen al het nodige om deze scenario’s te overwinnen en we nemen zo nodig ook de financiële verantwoordelijkheid op.

6) Beschikt u over tarieven voor al uw producten?

Nee, wij werken uitsluitend op aanvraag. Dat is de garantie voor een eerlijke prijs, want in deze wereld wijzigen de prijzen elke week voor het merendeel van de artikelen.
Als we met een vast tarief zouden werken, zouden we een te grote veiligheidsmarge moeten nemen, wat nadelig is voor u.
We verbinden ons er ook toe om binnen 24 tot 48 uur al uw aanvragen te beantwoorden.
Alleen enkele zeer specifieke aanvragen nemen meer tijd in beslag, maar in dat geval zullen wij u hieromtrent inlichten.

Is uw kwaliteit gelijkwaardig aan Europese producten?

Absoluut,en zelfs nog beter voor bepaalde industriële en luxeproducten. Dit gezegd zijnde hebben we ook steeds meer partners in Europa. Waar het voor ons in de eerste plaats om gaat, is om samen te werken met de besten van de sector. Zij hebben hun eigen laboratoria of werken met onafhankelijke laboratoria samen om kwalitatieve controles uit te voeren. Grote Europese retailers in de detailhandel of de voedingsindustrie hebben vertrouwen in ons, zonder ooit te worden teleurgesteld.

7) Beschikt u over een catalagus van al uw producten?

Nee, want onze voorraden schommelen heel erg, en veel producten veranderen qua kenmerken.
Wij kunnen u daarentegen wel monsters sturen van producten die u interesseren, of we kunnen een afspraak bij u of bij ons regelen om uw noden beter te begrijpen.
Wij leggen de nadruk immers om persoonlijk contact. Een catalogus is een zeer onaantrekkelijk voorwerp dat snel in een hoekje terechtkomt.
Wij zien onze site als een leuke en ecologische tool om u voortdurend op de hoogte te houden van onze nieuwheden.
De tijd die we besparen om een catalogus te maken, wordt geïnvesteerd in de relatie odie wij met onze potentiële klanten ontwikkelen.

8) Vindt u het logisch om enerzijds afbreekbare zakken en anderzijds bio-afbreekbare zakken te verkopen?

We leggen duidelijk het verschil uit aan onze kopers zodat ze hun keuze kunnen maken met kennis van zaken. Het is niet aan ons om te beslissen over de zaak, zolang er geen Europese regelgeving is die orde op zaken stelt. We waken er echter wel over dat onze klanten het “bio”-label niet misbruiken voor de oxo-afbreekbare draagtassen.

9) Is de verkoop van plastieken zakken niet passé in de huidige ecologische context??

In geen geval als de verpakkingen in het algemeen genomen worden. Wij herhalen dat we geen voorkeur hebben voor een bepaald product. Elk soort verpakking heeft voor- en nadelen op milieuvlak. Plastic zakken voldoen ook aan strenge normen, zoals de 94/62 EG-norm die het gehalte aan zware metalen regelt. Plastic zakken zijn zeer sterk, goedkoop, hygiënisch en zeer licht.

Ze kunnen gebruikt worden als vuilniszak en zijn op het einde van hun leven gemakkelijk recycleerbaar. Onder bepaalde voorwaarden zijn ze aanzienlijk minder vervuilend dan een papieren zak. Onze taak bestaat er net in om informatie te verschaffen die op de verpakking staat, en om de doelen van onze klanten te bekijken wat betreft producten en communicatie. Omdat wij niet aan een bepaald product vasthangen, kunnen we een objectieve kijk bieden op dit onderwerp.

Het zou absurd zijn om dit product niet meer te gebruiken, maar het misbruik moet daarentegen wel begrensd worden en vooral de wilde stortplaatsen moeten gestopt worden, want zij vormen de basis van alle problemen. Het is fout om te denken dat de plastieken zakken een groot aandeel hebben bij de uitputting van fossiele grondstoffen. Door hierop te focussen, wordt het groter probleem niet meer gezien. Men stelt zich al te snel gerust met het bosbeheer voor de papierproductie. Hieruit vloeien waarheden van lobbyisten voort die handelen naar hun voordeel op korte termijn. Ons doel is om u de juiste informatie te verschaffen zodat u uw beslissing kunt funderen op kennis van de feiten.