Onze lidmaatschappen

Als verpakkingsverantwoordelijke bieden wij onze expertise aan onze klanten aan.

Wij zijn lid van verschillende private en officiële instellingen, wat u extra betrouwbaarheid biedt. U kunt dus gerust zijn in deze voortdurend veranderende omgeving die bovendien ook steeds meer gecontroleerd wordt.

Wij maken deel uit van de volgende organisaties:

Fostplus

http://www.fostplus.be/Pages/default.aspx

Lidnummer: 010433

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Als FOSTPLUS-lid nemen wij de inning van de bijdragen en de administratieve formalitteiten van onze klanten op ons, behalve zals zij ons een mandaat van ontlasting ondertekenen.

 

Valipac:

http://www.valipac.be/Belgique

Wij zijn aangesloten onder het nummer 2200489961

VAL-I-PAC is een organisatie die werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld. Zij heeft als missie om de recyclage van industriële verpakkingen te stimuleren en te coördineren. Hierbij gaat het om de wikkels rond paletten, de verpakkingskartons, de paletten enz.

Om aan deze verplichtingen te voldoen op een gecentraliseerde manier heeft een vijftigtal bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen met beroepsfederaties hun schouders gezet onder het project VAL-I-PAC. Het is een non-profitorganisatie die over een officiële goedkeuring beschikt die werd afgeleverd door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC).

VAL-I-PAC biedt vandaag haar diensten aan aan meer dan 8000 Belgische bedrijven. De ondernemingen kunnen er natuurlijk voor kiezen, indien ze dat wensen, om hun verplichtingen te vervullen zonder een beroep te doen op deze organisatie.

Fedpack

http://www.comeos.be/menu.asp?id=7838&lng=fr

Federatie die de Belgische spelers in de sector van de dienstenverpakkingen verenigt.

Deze vereniging werd opgericht op 21/05/2007, en sinds dan maken wij er ook deel van uit.
Deze federatie maakt sinds november 2007 deel uit van COMEOS.

 

Favv:

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

http://www.favv.be/apropos/

Wij zijn lid van dit Belgische federalea gentschap onder het nummer: 2043381511

Het FAVV werd opgericht in 2000 en is in enkele jaren uitgegroeid tot een volwaardige organisatie binnen de Belgische overheidsdiensten.

Het gedeelte “Beroepssectoren” van deze site richt zich tot de “operatoren uit de voedselketen” (namelijk alle natuurlijke of rechtspersonen wier activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).

Dit deel biedt hen met name het volgende aan:
informatie die hen helpt de wettelijke voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen na te leven;
praktische “tools” (formulier voor het aanvragen van een registratie, een toelating en/of een erkenning, gezondheidscertificaten, checklists, …).